6 KARMIC OIL PAINTINGS

6 KARMIC OIL PAINTINGS Chiedi e ti sarà dato
oil on oxidized metal - 18 x 28 cm - 2012
6 KARMIC OIL PAINTINGS Diana, la dea della caccia
oil on oxidized metal - 18 x 28 cm - 2012
6 KARMIC OIL PAINTINGS L'amore è l'unico dio_web
oil on oxidized metal - 18 x 28 cm - 2012
6 KARMIC OIL PAINTINGS La santità è di questo mondo_web
oil on oxidized metal - 18 x 28 cm - 2012
6 KARMIC OIL PAINTINGS Lo spirito della famiglia_web
oil on oxidized metal - 18 x 28 cm - 2012
6 KARMIC OIL PAINTINGS Preda o cacciatore, a volte è uguale_web
oil on oxidized metal - 18 x 28 cm - 2012